Crewe 適合有小朋友家庭嗎?

有無人已落腳crewe? 可以分享讀書、生活各方面嗎?網上資訊唔太多。
打算取消南部落腳念頭,原本考慮mk,bristol, wokingham,但房價太貴,差唔多面積相差成一二百萬港紙。年紀大英文有限公司,就算搵到工都係夠食,寧願留返舊錢做儲備或俾小朋友將來用